Voxeyes hos äldreboendet Aleris Plaza i Halmstad.

Voxeyes kan nu även användas av personal på äldreboendet Aleris Plaza i Halmstad. De är nu det första äldreboendet som har valt att kunna bruka videosamtal via Voxeyes platform.

Läkare kan nu göra en första bedömning av potentiella patienter på äldreboendet. Via Voxeyes är det även möjligt för läkare att ha brytpunktssamtal med anhöriga om dessa inte kunnat närvara på plats.

Då Voxeyes bygger på IP-telefoni, samt har en inbyggd brygga så möjliggör det för äldreboendet att koppla in både läkare, vårdpersonal, patient och anhöriga i samma videosamtal!

 

Voxeyes – Din hälsa, vår omsorg