Trulli

Voxeyes - videoläkarbesök

direkt till den egna vårdcentralen.

Ett inkluderande digitalt verktyg för alla patientgrupper.

Voxeyes är en komplett videolösning som möjliggör för vårdgivare och patienter att mötas online i digitala videoläkarbesök. Lösningen är speciellt utvecklad för att inkludera patienter som har svårt att kommunicera med vårdpersonal p g a språksvårigheter, hörsel, tal- eller synskada. Tekniken är framtagen ur beprövad teknologi i samarbete med läkare med mångårig erfarenhet inom sjukvård.

Via Voxeyes kan era patienter träffa sina egna läkare via datorn, mobiltelefonen eller surfplattan. Oavsett var de befinner sig kan de besöka sin egen vårdcentral med tillgång till patientens journaler, medicinlista, diagnoshistorik och få den adekvata kvalitetsvård som förväntas. Allt för att stärka patienttryggheten och säkerheten.

All kommunikation sker säkert med kryptering för en trygg vårdkontakt. Informationen hanteras i enlighet med PDL och GDPR.

 

Voxeyes är tillgängligt för alla patientgrupper.

Tolkar

Koppla in språktolk och teckenspråkstolk på patientens begäran

Flerpartsamtal

Videosamtal med stöd för upp till 6 samtida parter, samt med en tydlig chat funktion.

Artificiell intelligens

Stöder TERA, anpassad för T4 samtal (tal till text & text till tal)

Vi hjälpar er igång.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur det fungerar.