Tudorkliniken och Voxeyes

Med start den 1:a Januari 2018 så är det möjligt att nå Tudorkliniken i Halmstad genom videosamtal, via Voxeyes plattform. Detta unika samarbete har skapat en större tillgänglighet för Tudorkliniken då dem nu har möjlighet att nås inte bara utav den hörande världen, men även utav döva, talskadade, hörselskadade, döv-blinda och personer med språksvårigheter. Detta med hjälp av en mängd saker som verkligen gör Voxeyes plattform unik; vår möjlighet till flerpartssamtal, tillgänglighet till teckenspråkstolkar och språktolkar, TERA-kompabiliteten som gör så att text kan automatiskt översättas till ljud samt vice versa.

Hos Voxeyes strävar vi efter enkelhet och tillgänglighet på riktigt, utan att utesluta någon patientgrupp. I våra samarbeten så säkerställer vi att vårdcentralerna hyser liknande visioner som oss själva, det vill säga att vård ska kunna vara tillgänglig för alla oavsett vilka förutsättningar den individuella personen har. Ett videobesök ska vara lika lätt som ett fysiskt besök, om inte lättare!

Under tiden som har gått sedan lanseringen så har vi sett fler och fler inkommande samtal, och fler patienter som förklarar sin uppskattning för att kunna nå just sin vårdcentral via Voxeyes plattform. Inte nog med det, men för första gången så kan nu även de som är döva, som har tal-skador/hörsel-skador och även den som är döv-blind nå en vårdcentral för att få tillgång till samma vård som alla andra. Lika vård för alla, på riktigt!

Voxeyes – Din hälsa, vår omsorg