Trulli

Digitala läkarbesök

via webbläsare, smarttelefon och surfplatta



Digitala videoläkarbesök direkt till den egna vårdcentralen.


  • Voxeyes fungerar oavsett språk- eller kommunikationssvårigheter.

  • Videobesöket är kopplat till den egna vårdcentralen.

  • En säker kommunikation med kryptering för en trygg vårdkontakt.

  • Informationen hanteras i enlighet med PDL och GDPR

Så här enkelt installeras Voxeyes i verksamheten.


Ett videoläkarbesök ska vara minst lika enkelt för patienten som att besöka sin fysiska läkare på vårdcentralen/ mottagningen, med Voxeyes erbjuder ni era patienter digitala läkarbesök direkt till mottagningens egna läkare. Vi hjälper er att komma igång genom ett par enkla steg:


Introduktion

I steg ett kommer vi att informera er om hur Voxeyes kan implementeras och fungera optimalt i just er verksamhet. Tillsammans tar vi fram en ritning och en plan för tillämpning och säkerställer vilka kriterier ni önskar uppfylla samt en tidsplan för när planen kan verkställas.

Tillämpning

I samband med installationen av Voxeyes, på er arbetsplats, utbildar vi några nyckelpersoner som i sin tur kan utbilda övriga på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla medarbetare på arbetsplatsen har full koll på hur videoläkarbesöket fungerar för att kunna vägleda patienterna. Vi genomför dessutom en serie av tester för att säkerställa att Voxeyes fungerar som det ska och att de anpassningar ni begärt har utformats enligt era riktlinjer.

Nu verkställer vi

När allt på plats finns det bara en sak att göra, –att sätta igång! Nu kan ni ta emot era patienter via videoläkarbesök, utan några som helst dröjsmål eller hinder. Genom att välja Voxeyes som er videokommunikation har ni gjort ett medvetet val, att behandla alla patienter som önskar nå er vårdcentral på lika villkor, utan några som helst förbehåll på grund av kommunikationssvårigheter.

Öka tillgängligheten

-för både patienter och medarbetare

Under eget varumärke

-patienttrygghet och kvalitetsvård

Fri installation

-assistans på plats under uppstart alt via länk

Fri support

-kontakta oss, vi hjälper er igång!