Trulli

Beprövad teknologi i samarbete

med läkare med mångårig erfarenhetNåbar vård för alla

Voxeyes utvecklades helt enkelt för att vi menar att den digitala vården, precis som den fysiska ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, språk-, hörsel- eller talsvårigheter. Ingen patient ska känna sig åsidosatt, eller behöva vänta längre än någon annan för att få tillgång till den vård man behöver oavsett om den tillhandahålls via ett fysiskt besök på vårdcentralen/mottagningen eller via ett videoläkarbesök.


Voxeyes teamet

Teamet bakom Voxeyes digitala videoplattform är en unik kombination av specialistläkare, sjuksköterskor och videokommunikationsexperter med mångårig erfarenhet inom respektive bransch. Tillsammans har vi genom våra olika professioner och yrkesmässiga upplevelser bildat en gemensam vision av vad vård på lika villkor innebär. Det fanns redan flera aktörer på marknaden men vi saknade tillgängligheten -en lösning som inkluderar alla patienter oavsett patientkategori. Vi tog vår vision och de rigorösa krav som finns inom vård och omsorg och byggde en anpassad digital videoplattform som inkluderar och fungerar för samtliga patientgrupper, oavsett kommunikationsmöjligheter.


Teknologi som möjliggör digital vård för alla.

Voxeyes säkerställer att vårdgivaren erbjuder digitala videoläkarbesök som är tillgängliga för alla patientgrupper, med möjlighet till flerpartssamtal, tolkar för tecken- och språktolkar. Voxeyes stödjer dessutom T-Meetings TERA, vilket möjliggör kommunikation mellan läkare och patient med tal- eller hörselskador, och detta utan att koppla in en teckenspråkstolk.


Voxeyes tror på en inkluderande vård för alla.

Vi tror på fullständig likabehandling för alla patienter, och det gör även Voxeyes partners och vi arbetar dagligen med att sprida kunskap om Voxeyes, då det är den enda funktionen för videoläkarbesök som inkluderar alla patientgrupper.